Онлайн поръчка от магазина

"Ем Джи Ес - Трейдинг" ООД

Онлайн поръчка

Доставката на стоки става след направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане  и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета на електронната му поща.

Потвърждение и изпълнение на поръчки:

Фирмата си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. За което Клиента ще бъде информиран.

   Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, ние ще се постараем да Ви предложим алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който Клиентът има право да приеме или да откаже.