Еднотубов кабел
Едно влакно тип G652D ФУДЖИКУРА
Двe метални носещи въжета.

2000м барабан

Свързани продукти:

Запитване за поръчка