GYFTY 24 SM Многотубов 24 влакна

Многотокови
кабели Дванадесет влакна тип G652D ФУДЖИКУРА
FRP централен носен продукт.

2000м барабан

Свързани продукти:

Запитване за поръчка